ВСЕ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Даний сайт призначений для вчителів різних предметів.

На цьому сайті ви можете скачати конспекти уроків, календарне планування, електронні підручники, програми та багато іншого з математики, інформатики, української мови та літератури та інших предметів.

вівторок, 31 жовтня 2017 р.

Диск. На допомогу вихователю. Версія 3.0

Швайка Л. А.
Диск. На допомогу вихователю. Версія 3.0
На диску надано матеріали на допомогу вихователю ДНЗ: зразки документації (журнали, загартовуючи заходи, моніторинг результативності роботи, циклограми спостережень, дидактичних ігор, рухливих ігор, трудової діяльності, дослідно-експериментальної діяльності); інформаційні, консультативні матеріали для роботи з батьками.
Все матеріали вихователь має змогу редагувати, роздруковувати й використовувати в роботі з дітьми у різних вікових групах.

Робочий зошит вихователя-методиста ДНЗ.

Чала Т. Т.
Ч12
Робочий зошит вихователя-методиста ДНЗ.— Х. : Вид. група «Основа», 2008.— 440 с.
ISBN 978-966-333-832-3
Робочий зошит розкриває усі основні питання методичної роботи у дошкільному закладі. Він допоможе методистові систематизувати необхідну інформацію, об’єктивно проаналізувати, а звідси, оперативно приймати грамотні управлінські рішення.
Робочий зошит дасть змогу розумно розподілити час протягом дня, тижня, місяця. У додатку зібрано законодавчо-нормативні документи, які регулюють діяльність вихователя-методиста ДНЗ.


Педагогічний моніторинг у ДНЗ

Швайка Л. А.
Ш33
Педагогічний моніторинг у ДНЗ [Текст] — Х. : ВГ «Основа», 2017. —192 [1] с. — (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
ISBN 978-617-00-2886-0
Посібник містить матеріали щодо організації і проведення моніторингових досліджень дітей дошкільного віку, діагностичний інструментарій, зміст діагностичних завдань і характеристику рівнів засвоєння дітьми вимог освітніх програм. Результати моніторингу допоможуть вихователям визначити актуальні завдання виховання і навчання кожної дитини, організувати педагогічний супровід. Запропоновані матеріали застосовні до всіх чинних освітніх програм, оскільки засновані на певних освітніх лініях Базового компонента дошкільної освіти, відповідно до напрямків їх реалізації. Посібник стане в пригоді педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Перспективне планування освітнього процесу в групі п’ятого року життя.

Педан М. В., Мудракова Н. І.
П24
Перспективне планування освітнього процесу в групі п’ятого року життя. — Х. : ВГ «Основа», 2016. — 256 с. — (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
ISBN 978-617-00-2739-9
Пропонований посібник містить перспективне планування освітнього процесу з дітьми пятого року життя. Планування укладено з урахуванням блочно-тематичного принципу. У межах кожного місяця заплановані заняття за всіма видами діяльності інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти. До кожного заняття визначено програмовий зміст, лексичний матеріал та обладнання. У межах кожного тематичного блоку наведено перелік рекомендованих літературних творів, рухливих та дидактичних ігор. Посібник рекомендований для використання в роботі вихователями-методистами, вихователями ДНЗ.

Перспективне планування освітнього процесу в групі шостого року життя.

Якименко О. В.
Я44
Перспективне планування освітнього процесу в групі шостого року життя. — Х. : ВГ «Основа», 2016. — 397 [3] с. — (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
ISBN 978-617-00-2826-6
Пропонований посібник містить перспективне планування освітнього процесу з дітьми шостого року життя. Планування укладено з урахуванням блочно-тематичного принципу. У межах кожного місяця заплановані заняття за всіма видами діяльності інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти. До кожного заняття визначено програмовий зміст, лексичний матеріал та обладнання. У межах кожного тематичного блоку наведено перелік рекомендованих літературних творів, рухливих та дидактичних ігор. Посібник рекомендований для використання в роботі вихователями-методистами, вихователями ДНЗ.

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 3–4-х років (ІІ молодша група)

Маценко Т. М.
М12
Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 3–4-х років (ІІ молодша група) / Т. М. Маценко, Н. О. Вєткова, А. Г. Мельникова, Т. С. Завірюха. — Х. : Вид. група «Основа», 2017.— 141, [3] с. — (Серія &a
ISBN 978-617-00-2916-4
Посібник містить систему розвивальних ігор для дітей 3–4-х років (ІІ молодша група). Проведення ігор розплановано на весь навчальний рік (за місяцями, тижнями, заняттями). Матеріали посібника сприятимуть розвитку мислення, мовлення молодших дошкільників, формуванню у них уміння самостійно ухвалювати рішення, аналізувати предмети та явища навколишнього світу, трансформувати набуті знання у нові способи діяльності, підвищенню їхнього пізнавального інтересу. Для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 5–6-ти (7-ми) років (старша група)

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 5–6-ти (7-ми) років (старша група) / Т. Маценко та ін. — Х. : Вид. гру­па «Основа», 2017
ISBN 978-617-00-2936-2
Посібник містить систему розвивальних ігор для дітей 5–6-ти (7-ми) років (старша група), дібраних відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних навчальних програм. Проведення ігор розпла­новано на весь навчальний рік (за місяцями, тижнями, заняттями). Матеріали посібника сприятимуть розвитку мислення, мовлення мо­лодших дошкільників, формуванню у них уміння самостійно ухвалювати рішення, аналізувати предмети та явища навколишнього світу, трансфор­мувати набуті знання у нові способи діяльності, підвищенню їхнього пізна­вального інтересу. Для вихователів ДНЗ, батьків дошкільників.

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 4–5-ти років (середняа група)

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 4–5-ти років (середняа група) / Т. М. Маценко та ін. — Х. : Вид. гру­па «Основа», 2017
ISBN 978-617-00-2920-1
Посібник містить систему розвивальних ігор для дітей 4–5-ти років (се­редня група), дібраних відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних навчальних програм. Проведення ігор розплановано на весь навчальний рік (за місяцями, тижнями, заняттями). Матеріали посібника сприятимуть розвитку мислення, мовлення мо­лодших дошкільників, формуванню у них уміння самостійно ухвалювати рішення, аналізувати предмети та явища навколишнього світу, трансфор­мувати набуті знання у нові способи діяльності, підвищенню їхнього пізна­вального інтересу. Для вихователів ДНЗ, батьків дошкільників.

Дошкільний навчальний заклад 6-7(126-127). Формуємо економічну культуру дошкільників (середня та старші групи)

Дошкільний навчальний заклад 6-7(126-127). Формуємо економічну культуру дошкільників (середня та старші групи)понеділок, 30 жовтня 2017 р.

Усі уроки англійської мови. Перший клас. : навч.-метод. посіб.

Климишина Н. А.
K49
Усі уроки англійської мови. Перший клас. : навч.-метод. посіб. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 286, [2] с. — (Серія «Усі уроки»).
ISBN 978-617-00-1416-0
Посібник розраховано на учнів першого класу та відповідає новій навчальній програмі 2012 року. Він містить 35 планів-конспектів уроків, що відповідає загальній кількості уроків на рік за одну годину на тиждень. Набір роздавального матеріалу допоможе вчителю ефективно презентувати та опрацювати весь навчальний матеріал першого року навчання англійської мови. Посібником можна користуватися як окремим підручником протягом першого року навчання англійської мови.

Англійська мова. 2 клас (до підручника А. Несвіт).

Гандзя І. В.
Г19
Англійська мова. 2 клас (до підручника А. Несвіт). — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 144 с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-1849-6
Видання «Мій конспект» — це посібник, який ставить на меті надати допомогу
вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує плани-конспекти 70 уроків англійської мови, розроблені на основі підручника А. Несвіт “English 2” із використанням додаткових матеріалів. Є можливість створити власний конспект, використовуючи посібник, який роз- рахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 2 класі за підручником
А. Несвіт.Підвищення якості уроку англійської мови в початковій школі.

Казачінер О. С.
К14
Підвищення якості уроку англійської мови в початковій школі. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 95 [1] c. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 5 (125)).
ISBN 978-617-00-1775-8
Пропонований посібник має на меті окреслення шляхів підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початкових класах.

Англійська мова. 1 клас (до підручника А. Несвіт).

Ґандзя І. В.
Г19
Англійська мова. 1 клас (до підручника А. Несвіт). — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 80 с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2180-9
Видання «Мій конспект» розрахований на вчителя початковій школі, який викладає англійську мову в загально-освітній школі за програмою 2012 року. Цей методичний посібник ставить на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку.
Автор пропонує плани-конспекти 35 уроків англійської мови, розроблені на основі підручника А. Несвіт “English 1” із використанням додаткових матеріалів.
Є можливість створити власний конспект, використовуючи посібник: перфорація сторінок дозволяє оформлювати плани уроків на окремих аркушах та вписувати інформацію щодо до класу, в якому ці уроки проводяться.

Англійська мова. 3 клас (до підручника А. Несвіт)

Ґандзя І. В.
Г19
Англійська мова. 3 клас (до підручника А. Несвіт). — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 144 с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2157-1
Видання «Мій конспект» розрахований на вчителя початковій школі, який викладає англійську мову в загально-освітній школі за програмою 2012 року. Цей методичний посібник ставить на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку.
Автор пропонує плани-конспекти 65 уроків англійської мови, розроблені на основі підручника А. Несвіт “English 3” із використанням додаткових матеріалів.
Є можливість створити власний конспект, використовуючи посібник: перфорація сторінок дозволяє оформлювати плани уроків на окремих аркушах та вписувати інформацію щодо до класу, в якому ці уроки проводяться.

Англійська мова. 3 клас (до підручника О. Карп’юк).

Ґандзя І. В.
Г19
Англійська мова. 3 клас (до підручника О. Карп’юк). — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 128 с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2154-0
Видання «Мій конспект» розрахований на вчителя початковій школі, який викладає англійську мову в загально-освітній школі за програмою 2012 року. Цей методичний посібник ставить на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку.
Автор пропонує плани-конспекти 65 уроків англійської мови, розроблені на основі підручника О. Карп’юк «Англійська мова 3» із використанням додаткових матеріалів.
Є можливість створити власний конспект, використовуючи посібник: перфорація сторінок дозволяє оформлювати плани уроків на окремих аркушах та вписувати інформацію щодо до класу, в якому ці уроки проводяться.

Англійська мова. 1 клас (до підручника О. Карп’юк).

Ґандзя І. В.
Г19

Англійська мова. 1 клас (до підручника О. Карп’юк). — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 80 с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2184-7

Видання «Мій конспект» розрахований на вчителя початковій школі, який викладає англійську мову в загально-освітній школі за програмою 2012 року. Цей методичний посібник ставить на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку.
Автор пропонує плани-конспекти 35 уроків англійської мови, розроблені на основі підручника О. Карп’юк «Англійська мова 1» із використанням додаткових матеріалів.
Є можливість створити власний конспект, використовуючи посібник: перфорація сторінок дозволяє оформлювати плани уроків на окремих аркушах та вписувати інформацію щодо до класу, в якому ці уроки проводяться.

Англійська мова. 2 Клас (до підручника О. Карп’юк).

Ґандзя І. В.
Г19
Англійська мова. 2 Клас (до підручника О. Карп’юк). — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 128 с. — (Серія «мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2052-9
Видання «Мій конспект» — це посібник, який ставить на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує плани-конспекти 65 уроків англійської мови, розроблені на основі підручника О. Карп’юк «English 2» із використанням додаткових матеріалів.
Є можливість створити власний конспект, використовуючи посібник, який розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 2 класі за підручником О. Карп’юк.

Авторські методики викладання іноземної мови.

Казачінер О. С.
К14
Авторські методики викладання іноземної мови. — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 93 [3] c. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 6 (138)).
ISBN 978-617-00-2141-0
Посібник пропонує детальний аналіз світових і вітчизняних методик викладання англійської мови як іноземної. У ньому аналізують принципи та прийоми, наводять приклади різманітних методик.
Для вчителів середньої школи, викладачів ДНЗ та ВНЗ.

Кумедні історії для читання й обговорення

Комогорова М. І.
К63
Кумедні історії для читання й обговорення. — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 108 [4] c. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 7 (139)).
ISBN 978-617-00-2158-8
Посібник містить цікаві історії для читання та обговорення, набір вправ до них, що допоможе учням краще сприймати навчальний матеріал, запам’ятати лексичні одиниці та опрацювати граматичний матеріал, мотивує школярів до обговорення прочитаного та сприяє формуванню позитивного ставлення до англійської мови.

Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк).

Ґандзя І. В.
Г19
Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк). — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 136, [8] с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2489-3
Видання «Мій конспект» розрахований на вчителя початковій школі, який викладає англійську мову в загальноосвітній школі за програмою 2012 року. Цей методичний посібник ставить на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку.
Автор пропонує плани-конспекти всіх уроків англійської мови, розроблені на основі підручника О. Карп’юк “English 4” із використанням додаткових матеріалів. 

Електронний конструктор уроку. Англійська мова. 2 клас. Версія 3.0
  • 66 конспектів усіх уроків до курсу «Англійська мова. 2 клас »у форматі doc (Microsoft Word);
  • 43 медіа-Презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • 115 прійомів роботи на уроці, Які урізноманітнюють Зміст вашого уроку;комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку. 2.0";
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них.

Електронний конструктор уроку. Англійська мова. 1 клас. Версія 3.0

Електронний конструктор уроку. Англійська мова. 1 клас. Версія 3.0
  • 33 конспекти усіх уроків до курсу «Англійська мова. 1 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 24 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • 289 ілюстрацій до курсу.

Електронний конструктор уроку. Англійська мова. Початкова школа. Позакласна робота. 1-4 класи. Версія 3.0

Електронний конструктор уроку. Англійська мова. Початкова школа. Позакласна робота. 1-4 класи. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник 
Конкурси: 7 розробок; 7 медіапрезентацій. 
Свята: 13 сценаріїв; 13 медіапрезентацій. 
П’єси: 13 сценаріїв; 13 медіапрезентацій. 
Тематичні заходи: 15 розробок; 15 медіапрезентацій. 
Позакласні методика і дидактика: 12 конспектів; 7 медіапрезентацій.  
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
1366  ілюстрацій до курсу.

Англійська мова. 4 клас (за підручником А. Несвіт)

І. В. Ґандзя
Г19
Англійська мова. 4 клас (за підручником А. Несвіт). — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 136, [8] с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2490-9
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків англійської мови в 4 класі для загальноосвітніх навчальних закладів, складені відповідно до вимог навчальної програми 2012 року за підручником А. Несвіт (К. : Видавництво «Генеза», 2015). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволяють творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів англійської мови.

Англійська мова. 4 клас (до підручника Н. А. Климишиної). Книга для вчителя

Климишина Н. А.
К49
Англійська мова. 4 клас (до підручника Н. А. Климишиної). Книга для вчителя — Х. : Вид. група «Основа», 2016. — 288 с.
ISBN 978-617-00-2595-1
Посібник є компонентом навчально-методичного комплекту «Англійська мова. 4 клас» для загальноосвітніх шкіл (автор Н. А. Климишина). Містить 65 планів-конспектів уроків, що відповідає загальній кількості уроків на рік за дві години на тиждень.
У книзі відображені авторські підходи до розвитку навичок всіх видів мовленнєвої діяльності.
У посібнику наведено методичні рекомендації щодо використання підручника, додаткові завдання та ігри, відповіді на завдання підручника та робочого зошиту, є посилання на аудіододаток та додаткові матеріали.
Рекомендовано для вчителів англійської мови.