ВСЕ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Даний сайт призначений для вчителів різних предметів.

На цьому сайті ви можете скачати конспекти уроків, календарне планування, електронні підручники, програми та багато іншого з математики, інформатики, української мови та літератури та інших предметів.

вівторок, 31 жовтня 2017 р.

Диск. На допомогу вихователю. Версія 3.0

Швайка Л. А.
Диск. На допомогу вихователю. Версія 3.0
На диску надано матеріали на допомогу вихователю ДНЗ: зразки документації (журнали, загартовуючи заходи, моніторинг результативності роботи, циклограми спостережень, дидактичних ігор, рухливих ігор, трудової діяльності, дослідно-експериментальної діяльності); інформаційні, консультативні матеріали для роботи з батьками.
Все матеріали вихователь має змогу редагувати, роздруковувати й використовувати в роботі з дітьми у різних вікових групах.

Робочий зошит вихователя-методиста ДНЗ.

Чала Т. Т.
Ч12
Робочий зошит вихователя-методиста ДНЗ.— Х. : Вид. група «Основа», 2008.— 440 с.
ISBN 978-966-333-832-3
Робочий зошит розкриває усі основні питання методичної роботи у дошкільному закладі. Він допоможе методистові систематизувати необхідну інформацію, об’єктивно проаналізувати, а звідси, оперативно приймати грамотні управлінські рішення.
Робочий зошит дасть змогу розумно розподілити час протягом дня, тижня, місяця. У додатку зібрано законодавчо-нормативні документи, які регулюють діяльність вихователя-методиста ДНЗ.


Педагогічний моніторинг у ДНЗ

Швайка Л. А.
Ш33
Педагогічний моніторинг у ДНЗ [Текст] — Х. : ВГ «Основа», 2017. —192 [1] с. — (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
ISBN 978-617-00-2886-0
Посібник містить матеріали щодо організації і проведення моніторингових досліджень дітей дошкільного віку, діагностичний інструментарій, зміст діагностичних завдань і характеристику рівнів засвоєння дітьми вимог освітніх програм. Результати моніторингу допоможуть вихователям визначити актуальні завдання виховання і навчання кожної дитини, організувати педагогічний супровід. Запропоновані матеріали застосовні до всіх чинних освітніх програм, оскільки засновані на певних освітніх лініях Базового компонента дошкільної освіти, відповідно до напрямків їх реалізації. Посібник стане в пригоді педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Перспективне планування освітнього процесу в групі п’ятого року життя.

Педан М. В., Мудракова Н. І.
П24
Перспективне планування освітнього процесу в групі п’ятого року життя. — Х. : ВГ «Основа», 2016. — 256 с. — (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
ISBN 978-617-00-2739-9
Пропонований посібник містить перспективне планування освітнього процесу з дітьми пятого року життя. Планування укладено з урахуванням блочно-тематичного принципу. У межах кожного місяця заплановані заняття за всіма видами діяльності інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти. До кожного заняття визначено програмовий зміст, лексичний матеріал та обладнання. У межах кожного тематичного блоку наведено перелік рекомендованих літературних творів, рухливих та дидактичних ігор. Посібник рекомендований для використання в роботі вихователями-методистами, вихователями ДНЗ.

Перспективне планування освітнього процесу в групі шостого року життя.

Якименко О. В.
Я44
Перспективне планування освітнього процесу в групі шостого року життя. — Х. : ВГ «Основа», 2016. — 397 [3] с. — (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
ISBN 978-617-00-2826-6
Пропонований посібник містить перспективне планування освітнього процесу з дітьми шостого року життя. Планування укладено з урахуванням блочно-тематичного принципу. У межах кожного місяця заплановані заняття за всіма видами діяльності інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти. До кожного заняття визначено програмовий зміст, лексичний матеріал та обладнання. У межах кожного тематичного блоку наведено перелік рекомендованих літературних творів, рухливих та дидактичних ігор. Посібник рекомендований для використання в роботі вихователями-методистами, вихователями ДНЗ.

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 3–4-х років (ІІ молодша група)

Маценко Т. М.
М12
Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 3–4-х років (ІІ молодша група) / Т. М. Маценко, Н. О. Вєткова, А. Г. Мельникова, Т. С. Завірюха. — Х. : Вид. група «Основа», 2017.— 141, [3] с. — (Серія &a
ISBN 978-617-00-2916-4
Посібник містить систему розвивальних ігор для дітей 3–4-х років (ІІ молодша група). Проведення ігор розплановано на весь навчальний рік (за місяцями, тижнями, заняттями). Матеріали посібника сприятимуть розвитку мислення, мовлення молодших дошкільників, формуванню у них уміння самостійно ухвалювати рішення, аналізувати предмети та явища навколишнього світу, трансформувати набуті знання у нові способи діяльності, підвищенню їхнього пізнавального інтересу. Для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 5–6-ти (7-ми) років (старша група)

Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 5–6-ти (7-ми) років (старша група) / Т. Маценко та ін. — Х. : Вид. гру­па «Основа», 2017
ISBN 978-617-00-2936-2
Посібник містить систему розвивальних ігор для дітей 5–6-ти (7-ми) років (старша група), дібраних відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних навчальних програм. Проведення ігор розпла­новано на весь навчальний рік (за місяцями, тижнями, заняттями). Матеріали посібника сприятимуть розвитку мислення, мовлення мо­лодших дошкільників, формуванню у них уміння самостійно ухвалювати рішення, аналізувати предмети та явища навколишнього світу, трансфор­мувати набуті знання у нові способи діяльності, підвищенню їхнього пізна­вального інтересу. Для вихователів ДНЗ, батьків дошкільників.